• Starita1.jpg

HISTORY 

Sang-ayon sa pananaliksik , ang Barangay Sta. Rita ay dating nasasakop ng barangay Panggulayan. Ang mga mag-aaral dito ay sa Mababang Paaralan ng Panggulayan pa pumupunta para pumasok. Doon din isinasagawa ang anumang pampamahalaan at pangkabuhayang transaksyon. Dahil may kalayuan din ang pakikipagtalastasan sa kinauukulan kung may mga pangangailangan ang sinumang naninirahan dito, gayundin, dumarami ang bilang ng mga mamamayan ay ipinasiya ng mga pinagtitiwalaang namamahala ng nayon na magsarili na. Kaya’t pinagkaisahan nilang maghain ng pormal na kahilingan sa konseho ng bayan ng Pinamalayan at Panlalawigan. Buong tiyaga na naghintay upang dinggin at maaksiyunan ang kahilingan ng mamamayan sa pangunguna ni G. Felipe Melaya sa tulong ni G. Pablo Feliciano, isang retiradong kawal na dating naninirahan sa nayong ito. Nagbunga ang pagtitiyaga ni G. Felipe Melaya at siya ang hinirang na pansamantalang mamuno sa barangay, at nang magkaroon ng halalan ay mapalad siyang nahalal at naging kauna-unahang Kapitan del Baryo noong 1961 hanggang 1965.

Ang pagbibigay ng pangalan ng barangay ay naging palaisipan sa mga namumuno, at ang bagay na ito ay isinangguni nila kay Atty. Cleta M. Olympia. Iminungkahi niya na ibigay ang karangalan sa patron ng Banal na Di-Mangyayari (Patron of Impossible Cases) at iyan ay si Sta. Rita de Cascia.

Mula ng magsarili ang barangay Sta. Rita noong 1955, ang pang-espiritual na katatayuan ng barangay ay hindi gaanong nabigyan ng pansin dahil sa wala itong sariling kapilya. Nabatid na ang unang Kapilyang ginagamit ng mga naninirahan dito ay yari sa pawid na kusang ipinagawa ng isang samahang pribado ng mga taga-Lobo Batangas sa pangunguna ni G. Gaudencio Calangi. Dito idinaraos ang banal na misa hanggang sa taong 1978.

Nabigyang pansin ang pang-espiritual na pamumuhay ng mga taga barangay noong madestino sa bayan bilang Kura Paroko si Rev. Fr. Martin Spang na namatay sa aksidente noong Pebrero 4, 1985. Bago pa man mangyari ang aksidente ay itinayo ang kapilya sa lupang ipinagkaloob ni Gng. Marcelina Olympia at ng mga anak nito at pinasinayaan at binasbasan ni Kgg.. Mons. Simeon Valerio sa tulong ni Fr. Spang at Fr. Tony Maramot noong ika-9 ng Oktubre1979.

Sa patuloy na pagdaloy ng panahon inilunsad ang unang kapisanang pansimbahan, ang Barangay ng Birhen pagkatapos ng isang seminar sa pangangasiwa ng baryo Misyonares na sina Sister Naning Sanchez, Precy Melaya, Tesing Murillo at Angei Motol sa pamamatnugot ni Rev. Fr. Spang, Rev Fr. Tony Maramot at Rev. Fr. Edgar Javier. Itoy pinamumunuan ni Sister Meling Janda na noon ay isang Barangay Kagawad.

Lumipas ang taon, sumunod na naging Punong Barangay si Kapitan Emelio S. Magculang taong 1965-1982. Sumunod na namuno si Kapitana Emelia E. Janda taong 1982-1994. Sinundan ni Kapitan Antonio Madrid taong 1994-2002. Sinundan ni  Kapitan Antonio Victor R. Olympia na nahalal noong 2002-2013. At ang kasalukuyang kapitan ngayon ay si Emilia M. Ilagan na nahalal noong 2013.

Login Form